BRÚIN - Barn|Ráðgjöf|Úrræði

Hafnarfjarðarbær hefur frá og með haustinu 2018 starfrækt BRÚNA sem er nýtt verklag í þjónustu við börn í leik- og grunnskólum sveitarfélagsins. Markmiðið er að auka lífsgæði barna, unglinga og fjölskyldna þeirra. Lögð er áhersla á að veita aukna þjónustu á fyrri stigum. Samvinna fagfólks hefur verið efld á milli fjölskyldu- og barnamálasviðs og mennta- og lýðsheilsusviðs Hafnarfjarðar.

LAUSNATEYMI INNAN LEIKSKÓLANS

Aukin þjónusta fer fram í gegnum lausnateymi leikskólans. Í lausnateymum sitja fagaðilar á vegum skólans, ásamt ráðgjöfum frá fjölskylduþjónustu, sálfræðingum og/eða sérkennslufulltrúa frá fræðslu- og frístundaþjónustu. Hlutverk lausnateyma er að kortleggja stöðu barns og leita sameiginlegra lausna, barni og fjölskyldu þess til stuðnings. Í lausnateymi er nám, hegðun, þroski og/eða líðan barns rædd með samþykki foreldra og viðunandi úrræði virkjuð til að bregðast fyrr við erfiðleikum eða aðstæðum barnsins.

BREYTT VERKLAG Í ÞJÓNUSTU VIÐ BÖRN OG FJÖLSKYLDUR

Leikskólinn tekur þátt í þróun þessa nýja vinnulags sem síðar verður innleitt í alla leik- og grunnskóla bæjarins. Ekki er um tímabundið verkefni að ræða heldur breytt verklag í þjónustu við börn og fjölskyldur hjá Hafnarfjarðarbæ.

Til þess að óska eftir þjónustu lausnateymis, er foreldrum bent að hafa samband við deildarstjóra eða skólastjórnendur.